U bent hier

Vind een therapeut in uw omgeving

Hoe werkt BSM de Jong®?

Vanuit de hersenen worden signalen naar alle cellen in ons lichaam gestuurd. Zowel de spieren, de darmen, de zintuigen als de andere organen worden aangestuurd door zenuwen. De bron van het functioneren ligt in de hersenen en in de communicatie van de ene zenuwcel (neuron) naar de andere zenuwcel.

De oorzaak van een leer,- gedrags- of ontwikkelingsprobleem kan toe te schrijven zijn aan beperkingen van deze zenuwgeleiding, bijvoorbeeld door problemen ter hoogte van de schedelbasis. Hierbij kunt u denken aan whiplash problematiek, maar ook aan geboorteproblematieken met als gevolg spanningen op de schedel.

Ook tekorten aan overdrachtsstoffen, de zogenaamde neurotransmitters kunnen voor een verstoring in de zenuwoverdracht zorgen.  De kern van de therapie bestaat uit het helder krijgen van waar deze verstoring zich bevind en het vervolgens stimuleren van de hersengebieden die in de problemen zijn.

 

Voorbeeld

U hoort een harde klap. De signalen van wat u hoort, worden verwerkt in de hersenen en er gaat een signaal naar de nekspieren. Uw hoofd beweegt in de richting van de klap. Door de beweging van het hoofd wordt het evenwichtsorgaan actief. Vanuit het evenwichtsorgaan worden de oogspieren aangestuurd zodat u kunt kijken naar wat de harde klap veroorzaakt heeft. Deze reactie is van levensbelang, bijvoorbeeld in het verkeer.

Maatwerk

De therapeut kijkt niet alleen hoe de signalen naar de hersenen en vanuit de hersenen naar de rest van het lichaam verlopen, maar kijkt ook of de oorzaak biochemisch kan zijn, dus samenhangend met de hormonenhuishouding.

Door de B.S.M. - de Jong® oefeningen worden de zenuwcellen geactiveerd of juist geremd en wordt het lichaam van het kind sterker. Daardoor is het kind beter in staat te functioneren in de huidige maatschappij. De stimulering die nodig is, is bij ieder individu anders en daarom maakt de B.S.M. - de Jong® therapeut een op het kind toegespitst programma.

Volwassenen

Net als kinderen, kunnen ook volwassenen lichamelijk ontregeld zijn. De gevolgen die mensen hiervan ondervinden zijn klachten als extreme vermoeidheid, burn-out, depressie, slaaproblemen, rugklachten, frozen shoulder, stress, geheugen en concentratiestoornissen. De B.S.M. therapeut kijkt echter niet naar de gevolgen maar naar de lichamelijke oorzaken van de klachten. De oorzaak van de problemen kan al oud zijn, vindt soms zelfs al in de vroege jeugd. Vaak geven mensen ook aan dat zij zich altijd al een buitenbeentje hebben gevoeld, altijd al wat wisselende stemmingen hebben gehad of geeft men aan dat men zich altijd al minder sterk voelde dan anderen.

Een lichamelijk trauma, denk aan whiplash, kan ook een zeer negatief effect hebben op het functioneren van de prikkeloverdracht. Het lichaam is lang in staat te compenseren. Maar op een bepaald moment is er teveel gebeurd en is de grens overschreden. Compensatie is niet meer mogelijk en mensen raken chronisch vermoeid, krijgen een burn-out of raken zelfs depressief.