U bent hier

Vind een therapeut in uw omgeving

Klachtenprocedure

Ondanks het feit dat elke B.S.M. - de Jong® therapeut* zijn uiterste best zal doen u van dienst te zijn, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de ontvangen hulp of bejegening.  Bespreek uw klacht altijd eerst met uw therapeut. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de volgende stappen zetten.

  1. De klacht voorleggen aan de mediator, mevrouw L. Zijlstra, Stoofweg 14, 4315 CA Dreischor, telefoon: 0111-401450. Zij kan tussen u en de therapeut bemiddelen. Mocht deze interventie niet lukken of u verwacht geen baat te hebben bij deze bemiddeling dan kan zij u informatie verstrekken over de werkwijze van de klachtencommissie.
  2. U kunt ook de klacht direct voorleggen aan de klachtencommissie. Het reglement van de klachtencommissie kunt u opvragen via deze site of door een mail te sturen aan het bestuur via het CONTACT formulier. De klachtencommissie brengt voor haar werk geen kosten in rekening.
  3. U kunt zich laten bijstaan door het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio. Dit bureau kan u informatie geven over uw rechten en u advies geven. Het adres van IKG in uw regio kunt u opvragen door te bellen met 0900-2437070.

*) Alleen die therapeuten die zijn aangesloten bij de BBT vallen onder het klachtenreglement.