U bent hier

Vind een therapeut in uw omgeving

Nieuwspagina

Welkom op de website van onze vakgroep BSM de Jong® therapeuten

Brain Stimulating Method de Jong® levert een constructieve, respectvolle en blijvende bijdrage aan het optimaal benutten van de mogelijkheden van de cliënt door naar de oorsprong en samenhang van de klachten te kijken. Dit doet de therapeut door inzet van grote kennis van het functioneren van het hele zenuwstelsel (anatomie en fysiologie) . Met lichamelijke oefeningen, behandeling, coaching en voedingsadvies wordt binnen het behandeltraject het hele menselijk systeem aangezet tot beter functioneren.

Opleiding. Het streven is om begin 2020 een nieuwe opleidingsgroep op te starten. Hiervoor zijn accreditatie aanvragen in gang gezet en wordt momenteel een opleidingsgids samen gesteld. De eerste belangstellenden hebben zich al gemeld. 

Informatie over de opleiding tot Brain Stimulating Method therapeut is te verkrijgen via info@ibsm.nl. Basis informatie is ook te vinden onder het tabblad 'opleiding' op deze website. Heb jij interesse of vragen? Graag komen wij met je in contact.

Nieuwe website. Door omstandigheden kunnen wij de tekst op de website van de IBSM, ons opleidingsinstituut, niet meer wijzigen. De meest relevante opleidings- en bijscholingsinformatie staat daarom op deze website. Op dit moment wordt er gewerkt aan een geheel nieuwe Brain Stimulating Method ( BSM - de Jong®) website waar zowel de beroepsvereniging als het opleidingsinstituut hun plek zullen gaan innemen.

Bijscholing IBSM: Op 20 mei a.s. zal er een bijscholingsdag zijn voor gediplomeerde BSM therapeuten in Oud Beijerland. Het betreft hier een gevorderdengroep. Zij zullen op basis van de theorie lesstof Nervus Vagus, Lever en dominantie Linker/Rechter hemisfeer verdiepende lesstof krijgen aangeboden. Daarnaast leren zij aan de hand van casussen het testschema te vertalen in behandeling en toepassing oefeningen.

 

Op het tabblad therapeuten treft u alleen de therapeuten aan die op dit moment cliënten kunnen ontvangen. Zo stoot u niet uw neus als u contact opneemt met een therapeut en kunt u snel geholpen worden. De beroepsvereniging heeft dus meer therapeuten. Dit overzicht wordt met regelmaat aangepast.

BSM - de Jong heeft sinds dit jaar een eigen licentiebeleid. Leden van onze vakgroep die hun BSM nascholingen volgen zijn up to date bijgeschoold binnen het eigen vakgebied en hebben een licentie ontvangen. Op deze website staat aangegeven wie licentiehoudend zijn. Degenen die dat nog niet zijn zijn hieraan veelal nog aan het werk.