U bent hier

Vind een therapeut in uw omgeving

Werkwijze van de therapeut

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag besproken en een uitgebreide anamnese afgenomen.Er worden vragen gesteld over erfelijkheid, zwangerschap , geboorte en de ontwikkeling van het kind om zo te kunnen achterhalen waarom de ontwikkeling anders verloopt dan verwacht.Vragen over eventuele letsels na een ongeval en ziekenhuisopname komen ook aan bod.

Er worden enkele testen gedaan: bijvoorbeeld de verwerking van informatie uit de ogen en oren wordt getest en indien nodig wordt er een reken- of leestest afgenomen. Ook wordt er aandacht besteed aan de voeding.

Vervolgens gaat de therapeut op zoek naar de lichamelijke oorzaak waardoor cliént fysiek en mentaal niet optimaal functioneert. Met andere woorden, er is sprake van een lichamelijke disfunctie.

Oefenprogramma

Na het intakegesprek legt de therapeut uit wat er aan de hand is en stelt een oefenprogramma samen. De oefeningen die worden meegegeven worden goed besproken en thuis uitgevoerd zoals geadviseerd. Volgens de B.S.M. - de Jong® filosofie zijn onze hersenen flexibel en kunnen we door deze stimulansen van buitenaf het brein aanzetten tot het maken van nieuwe verbindingen.

Dat betekent dat we met de juiste technieken het brein kunnen heropvoeden. Met het juiste aantal bewegingen geven we via zenuwuiteinden een impuls om deze verbindingen (alsnog) te maken. De eerste veranderingen die u vaak merkt, is dat er verbetering optreedt met betrekking tot de spijsvertering en het gehele metabolisme. We horen ook vaak dat cliënten beter gaan slapen.

Begeleiding

Voor het slagen van de therapie moet men therapietrouw zijn. Dit vereist begeleiding van de therapeut en doorzettingsvermogen van de ouders en/of cliënt. Daarom is er naast de consulten gedurende de therapie daar waar nodig regelmatig (telefonisch of e-mail) contact om zonodig de voortgang te bespreken en de oefeningen aan te passen.

Tijdens de therapie kunnen diensten van derden zoals Geintegreerde technieken therapeuten of osteopaten die werken met de methode "Frank de Bakker "worden aanbevolen. Een aantal van onze therapeuten werkt zelf met deze technieken.